Zvarovanie optických vlákien

Demontáž vzdušných vedení

Údržba servis telekomunikačných vedení

Realizácia WIFI a LAN sieti
Montáž optických a metalických sieti

Zafukovanie a montáž optických sieti, všetky typy merania

Dodávka a montáž metalických a optických káblov