Zemné výkopové práce

Stavebné a rekonštrukčné práce

Kanalizácie

Zabezpečenie prekládky, vykládky, nákladky sypkého, magnetického, kusového tovaru

Strojový výkop

Ručný výkop v teréne
Rezanie asfaltu a betónu

Búracie a demolačné práce

Konečné úpravy terénu
( betónovanie, asfaltovanie )
Pretláčanie komunikácií

Údržbárske a servisné práce

Prenájom stavebnej techniky
a ťažkých mechanizmov