Naša spoločnosť v oblasti projektovej a inžinierskej činnosti v investičnej výstavbe poskytuje klientom komplexné služby:
vypracovanie štúdií pre stavebné diela
vyhodnotenie výhodnosti vybraných návrhov komplexné spracovanie projektovej dokumentácie odsúhlasenie projektovej dokumentácie úradmi štátnej správy autorský dozor Ďalej klientom ponúkame spoluprácu pri výbere dodávateľov stavebných a technologických prác a vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby. Popri návrhu nových stavebných diel naša činnosť zahrňuje aj projekty rekonštrukcií a modernizácií existujúcich prevádzok a objektov.
Pri projektovaní využívame poznatky v oblasti použitia najnovších stavebných materiálov a technológií.