TELEKOMUNIKAČNÉ

SLUŽBY

 

ELEKTROINŠTALAČNÉ

SLUŽBY

 

STAVEBNÉ

PRÁCE

 

Prázdny

PROJEKČNÁ

ČINNOSŤ

 

O nás

Pro Arxvita, s.r.o., ktorá vznikla v roku 2022 a pôsobí na východnom Slovensku, so sídlom v Košiciach. So svojim spoľahlivým pracovným tímom sa zaraďuje medzi moderné spoločnosti ponúkajúce služby.

Hlavnou náplňou činností je poskytovanie komplexných služieb týkajúcich sa optických a metalických sietí a činností spojených s týmito sieťami

  • realizácia telekomunikačných líniových stavieb
  • realizácia drobných stavebných prac
  • vykonávanie oprav a odstraňovanie poruch telekomunikačných zariadení
  • Realizácia a projektovanie Wifi a LAN sieti, kamerových systémov
  • zemných a výkopových prác
  • búracích prác, likvidácii starých objektov, konštrukcií, budov a zariadení
  • dopravy a mechanizácie
  • stavebných a rekonštrukčných prác
  • prenájmu stavebnej techniky a ťažkých mechanizmov

V súčasnej dobe spoločnosť zamestnáva odborne školených zamestnancov a spolupracuje so SZČO a inými obchodnými spoločnosťami v jednotlivých pracovných oblastiach. Zamestnanci sú odborne a zdravotne spôsobilí pre výkon uvedených prác, dodržiavajú aktuálne platné právne predpisy, BOZP, hygienické a protipožiarne predpisy, technické normy, EN STN

1 500

Optických pripojení

100 + km

Vykopových prác

9

Developérskych projektov

27

Výstavbových projektov

Referencie

Partneri